Haberler

BAL-GÖÇ'ÜMÜZ 35.YAŞINDA


Çok değerli BAL-GÖÇ’lüler,15 Şubat 1985 yılında kurulan İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneğimiz (İzmir BAL-GÖÇ) 35.Yaşında.

Bulgaristan’da yaşayan Türk azınlığı yok etmek amacıyla, 1984 yılında Bulgaristan Devleti tarafından ülkede yaşamakta olan Türkleri asimile etme çalışmalarına başlanmıştır.

Bu çerçevede bütün Türklerin isimleri silah zoru ile değiştirilmiş ve kendilerine zorla Bulgar isimleri verilmiş, Türkçe konuşmak, Türkçe şarkı dinlemek veya söz söylemek her yerde (sokakta bile) yasaklamıştır. Bunlara ilave olarak namaz kılmak, oruç tutmak, erkek çocuklarını sünnet ettirmek gibi temel dini ibadetler de yasakların kapsamına alınmış, Türkçe konuşmak veya İslam dininin gereklerini yerine getirmeye çalışan Türkler çeşitli işkence ve baskılara maruz kalmışlardır.


Asimilasyon politikalarına direnen Türkler öldürülmüşlerdir, cezaevlerine, toplama kamplarına sürgünlere gönderilmiş, bir hapishaneye çevrilmiş bulunan Tuna Nehri üzerindeki “Belene Adasında” işkenceye tabi tutulmuşlardır.

Hatta bu baskı o kadar ileri dereceye ulaşmıştır ki vefat eden kişilerin İslâm dininin kurallarına ve geleneklerimize uygun olarak defnedilmeleri bile yasaklanmış ve silah zoru ile engellenmiştir.

 

Bu insanlık dışı baskıları Türk ve Dünya kamuoyuna duyurmak amacı ile İzmir’de yaşayan Bulgaristan göçmeni Türkler bir araya gelerek 1985 yılında “İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneğini (İzmir BAL-GÖÇ Derneği)” kurmuşlardır.

Derneğimiz 26.08.1987 tarih 19556 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile “Kamu Yararına Çalışan Dernek” sayılmıştır.Derneğimizin Kurucuları:


1-Sabit Tuna

2-Arif Hocaoğlu

3-Embiya Çavuş

4-İsmail Asar

5-İsmail Konaklı

6-Hüseyin Yılmaz

7-Şakir Sönmez

8-Ali Dönmez

9-Cevdet Yılmaz

10-İsmail Yalnız

11-Sami Cömert


Derneğin ilk genel kurulu 5 Ocak 1986 yılında yapılmış ve dernek Genel Başkanlığına Emekli Albay Sabit TUNA seçilmiştir. Sabit TUNA’NIN Genel Başkanlığı vefatına (1997 yılına) kadar devam etmiştir.

 

1998 – 1999 yıllarında Rahmi SEZGİN, 2000 yılında Ali Beysim BELGİN, 2001 yılında Dr. Salim ERKİN, 2002 – 2005 yılları arasında Hüseyin KOCAMAN, 2005-2013 yıllarında Süleyman PEHLİVANOĞLU, 2013-2014 yıllarında Hamdi KANLIOĞLU,2014-2017 yıllarında Fahriye Ersoy, 2017 yılında Prof.Dr.Ayşe KAYAPINAR,Kasım 2017 yılından bu güne kadar son 12 Ocak 2020 tarhinde gerçekleştirdiğimiz 16.Olağan Genel Kurulumuzda görev tazeleyerek Abdurrahim NURSOY derneğimizin Genel Başkanlığına seçilmiştir ve halen görevini sürdürmektedir.

 

Derneğimizin kuruluşunda yer alan kurucularımıza , gelişmesine katkıda bulunan, bugünlere gelmesinde emeği geçen geçmiş dönemlerde görev almış tüm Genel Başkanlarımıza, Yönetim , Denetleme  ve Disiplin Kurullarımıza  ve üyelerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Kurucu başkanımız Sabit TUNA başta olmak üzere, aramızdan ayrılan bütün yönetici ve üyelerimize Allahtan rahmet dileriz.

 

Misyonumuz çerçevesinde İzmir BAL-GÖÇ olarak, Balkanlardan Anavatana göç etmiş ve Balkanlarda yaşamaya devam eden Türklerin ve Müslüman toplulukların birlik, beraberlik içinde yaşam standartlarının yükselmesi için çalışmaya, onların ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda karşılaştıkları sorunlara çözümler üretmeye, Balkanlarda ata mirasına sahip çıkarak gelenek ve göreneklerin sürdürülmesi için faaliyet göstermeye devam edecektir.

 

Tüm üyelerimizi, BAL-GÖÇ’ümüzü geliştirmeye ve geleceğe taşımaya yönelik faaliyetlerde aktif olarak yer almaya davet ediyoruz.

 

Değerlerimize sahip çıkalım kıymetimizi bilelim. Emanet emin ellerde.

 

 

 

İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği

Yönetim Kurulu

Genel Başkanın Mesajı


1985 yılında kamu yararına çalışan bir dernek olarak kurulan İZMİR BALKAN GÖÇMENLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ (İZMİR BAL-GÖÇ) 32 yıllık bir geçmişe sahiptir. Dernek kurucularımızdan hayatta olmayanları minnetle anarken hala hayatta olanlara Allah’tan uzun ömürler diliyorum. Derneğimizin kuruluşunda yer alan, derneğin gelişmesine katkıda bulunan, bugünlere gelmesinde rol oynayan tüm Genel Başkanlarına, Yönetim Kurullarına ve üyelerimize minnetimizi bir kez daha ifade ediyor, derin şükranlarımızı sunuyorum.

İZMİR BAL-GÖÇ üyelerinin hepsi, aramızdaki en büyük göçmenin Mustafa Kemal ATATÜRK olduğunun bilincindeler. Hepimiz biliyoruz ki, büyük, ulu Balkan göçmeni, bugün içinde yaşadığımız en büyük eseri Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuştur. Vatansız kalmanın ne olduğunu bilen bizler, bir göçmen olarak ulu önder ATATÜRK’ÜN Anadolu’ya gelerek Milli Mücadele’yi başlattığını ve düşmanın dört bir tarafını sardığı Türk yurdu Anadolu’ya sahip çıktığını, Türklüğün vatanı ve Balkan Türklüğünün umudu olan anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuş olduğunu biliyoruz, O’nu kalbimizde yaşatıyoruz.

Misyonumuz çerçevesinde İZMİR BAL-GÖÇ, Balkanlardan anavatana göç etmiş ve Balkanlarda yaşamaya devam eden Türklerin ve Müslüman toplulukların birlik, beraberlik içinde yaşam standartlarının yükselmesi için çalışmaya, onların ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda karşılaştıkları sorunlara çözümler üretmeye, Balkanlarda ata mirasına sahip çıkarak gelenek ve göreneklerin sürdürülmesi için faaliyet göstermeye devam edecektir.

BAL-GÖÇ olarak düzenleyeceğimiz çeşitli etkinliklerle yerel ve ulusal düzeyde toplumun sorunlarına yönelik çözümler üretmeye ve toplumsal gelişmeye katkı sağlamaya devam edeceğiz. İZMİR BAL-GÖÇ’ün yeni Yönetim Kurulu kadrosuyla beraber Derneğimizin Balkanlarla bağlarını kuvvetlendireceğiz. Türkiye içerisinde kamu kurumları ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği alanlarını tespit edip ortak çalışmaları arttıracağız. Gençlerin ve kadınların BAL-GÖÇ’ de faaliyet alanlarını genişleteceğiz, etkin rol almaları için çalışacağız. Yeni projelerle BAL-GÖÇ, İzmir merkezli Balkanlara yönelik faaliyetlerde aktif olarak yer alacaktır. Gençlerin Derneğimizde daha etkin bir şekilde yer almasını sağlayarak topluma yararlı, Balkanları ve Anadolu’yu iyi tanıyan, bilgili, iyi bir vatandaş ve BAL-Göç’lü olarak yetişmelerine katkıda bulunacağız. Önceki dönemde Derneğimizin elde ettiği kazanımlara sahip çıkacağız ve onları geliştireceğiz.

Derneğimizdeki kurumsallaşma çalışmalarını hızlandıracağız. Üyelik kayıtları ile üyeler arası iletişim ve işbirliğinin kuvvetlenmesi için önemli adımlar atacağız. Sosyal tesisin inşaatı için gerekli girişimlerde bulunacağız. Bütün üyelerimizin aileleri ve çocukları ile birlikte yararlanacağı sosyal tesisimizin inşaatını başlatacağız. Bu konuda üyelerimize katkıda bulunmalarının önem taşıdığını hatırlatmak isterim. Bugün her şeyden önce partiler üstü, BAL-GÖÇ kimliğini öne çıkarmış, “ben her şeyden önce bir BAL-Göç’lüyüm bilinci ile hareket eden ve birlik beraberlik içinde İzmir’de yaşayan bir BAL-GÖÇ topluluğunun oluşturulmasına ihtiyaç vardır. Derneğimiz bu konuda gereken çalışmaları icra edecektir.

29 Ocak 2017 tarihinde gerçekleşen 15.Genel Kurulumuzda Genel Başkanlığa seçilen Prof. Dr. Ayşe Kayapınar’ın tayine nedeniyle yönetim kurulu üye arkadaşlarımın  oybirliği ile şahsıma yüklediği bu onurlu görev  için teşekkür ediyorum.  Tüm üyelerimizi kucaklıyor, desteklerini bekliyoruz. İzmir’in en büyük sivil toplum kuruluşlarından birisi olan İZMİR BAL-GÖÇ’Ü geleceğe taşımak için bize verdiğiniz sorumluluğun farkında olarak güveninize laik olmaya çalışacağız.

Tüm üyelerimizi, BAL-GÖÇ’Ü geliştirmeye ve geleceğe taşımaya yönelik faaliyetlerde aktif olarak yer almaya davet ediyorum.

Sevgi ve saygılarımla,

Abdurrahim NURSOY

GENEL BAŞKAN

İzmir BAL-GÖÇ SOSYAL MEDYA