Tarihçemiz


Bulgaristan’da yaşayan Türk azınlığı yok etmek amacıyla, 1984 yılında Bulgaristan Devleti tarafından ülkede yaşamakta olan Türkleri asimile etme çalışmalarına başlanmıştır. Bu çerçevede bütün Türklerin isimleri silah zoru ile değiştirilmiş ve kendilerine zorla Bulgar isimleri verilmiş, Türkçe konuşmak, Türkçe şarkı dinlemek veya söz söylemek her yerde (sokakta bile) yasaklamıştır. Bunlara ilave olarak namaz kılmak, oruç tutmak, erkek çocuklarını sünnet ettirmek gibi temel dini ibadetler de yasakların kapsamına alınmış, Türkçe konuş veya İslâm dininin gereklerini yerine getirmeye çalışan Türkler çeşitli işkence ve baskılara maruz kalmışlar, bir hapishaneye çevrilmiş bulunan Tuna Nehri üzerindeki “Belene Adasında” işkenceye tabi tutulmuşlardır.  Hatta bu baskı o kadar ileri dereceye ulaşmıştır ki vefat eden kişilerin İslâm dininin kurallarına ve geleneklerimize uygun olarak defnedilmeleri bile yasaklanmış ve silah zoru ile engellenmiştir.

Bu insanlık dışı baskıları Türk ve Dünya kamuoyuna duyurmak amacı ile İzmir’de yaşayan Bulgaristan göçmeni Türkler bir araya gelerek 1985 yılında “İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği'ni (İzmir BAL-GÖÇ Derneği)” kurmuşlardır.

İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneğinin kuruluş dilekçesi 15.02.1985 gün 1 sayılı yazı ile Bornova Kaymakamlığına iletilmiş ve derneğimiz Kazım Dirik Mahallesi Süvari Caddesi 58/7 Bornova – İZMİR adresinde faaliyetine başlamış, resmi olarak kuruluş işlemleri İzmir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesinin 27.06.1985 gün ve 35-18/167-15490 sayılı yazısı ile 2908 sayılı dernekler kanununa uygun olarak tamamlanmıştır.Daha sonraki yıllarda derneğimizin genel merkezi Fevzipaşa Bulvarı No:17 Azimhan K:4 D:403 Çankaya – İZMİR adresine taşınmıştır ve bugün de aynı adreste faaliyetlerini sürdürmektedir.

Derneğin ilk genel kurulu 5 Ocak 1986 yılında yapılmış ve dernek Genel Başkanlığına Emekli Albay Sabit TUNA seçilmiştir. Sabit TUNA’NIN Genel Başkanlığı vefatına (1997 yılına) kadar devam etmiştir.

1998 – 1999 yıllarında Rahmi SEZGİN, 2000 yılında Ali Beysim BELGİN, 2001 yılında Dr. Salim ERKİN, 2002 – 2005 yılları arasında Hüseyin KOCAMAN, 2005-2013 yıllarında Süleyman PEHLİVANOĞLU, 2013-2014 yıllarında Hamdi KANLIOĞLU,2014-2017 yıllarında Fahriye Ersoy, 2017 yılında Prof.Dr.Ayşe Kayapınar,2017 yılından ve 12 Ocak 2020 tarihinde 16.Olağan Genel Kurulunda görev tazeleyen  Abdurrahim Nursoy derneğimizin Genel Başkanlığına seçilmiştir ve halen görevini sürdürmektedir.

Derneğimiz 26.08.1987 tarih 19556 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile “Kamu Yararına Çalışan Dernek” sayılmıştır.

İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (İzmir BAL-GÖÇ), Bursa Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (Bursa BAL-GÖÇ) ve Kocaeli Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-TÜRK) halkımızın sorunlarının çözümü için daha güçlü olmak amacı ile 1987 yılında bir araya gelerek genel merkezi Bursa’da bulunan “Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu’nu (BGF)” kurmuşlardır.Federasyon kurucu ve ilk Genel Başkanı Mümin GENÇOĞLU, bugünkü Genel Başkanı ise 28 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleştirilen 16.Olağan Genel Kurulunda seçilen derneğimizin Genel Başkanı Abdurrahim Nursoy'dur.
Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu (BGF), 2004 yılı Temmuz ayında “Birleşmiş Milletler (BM)” tarafından, “Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Özel Konsey Danışmanlığına” seçilmiştir. Daha sonraki yıllarda “Kartal Balkanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği (İstanbul)” ile “Yalova Balkan Göçmenleri Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği” de federasyonumuza (BGF) üye olmuşlardır. Böylece “Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu’na (BGF)” üye derneklerin sayısı beşe (5) yükselmiştir.

Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu’nun (BGF) aralarında bulunduğu altı adet göçmen dernek federasyonu, 2005 yılında güç birliği kararı alarak “Balkan Rumeli Göçmenleri Konfederasyonu’nu (BRGK)” kurmuşlardır. İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği, Türkiye genelinde 41 ilde teşkilatlanmış bulunan “Balkan Rumeli Göçmenleri Konfederasyonu’nun (BRGK)” İzmir temsilciliğini görevini yürütmektedir. Konfederasyonumuzun Genel Başkanlığını Sabri Mutlu yapmaktadır.

Derneğimiz (İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği – İzmir BAL-GÖÇ Derneği), Ege Bölgesinde faaliyet gösteren Balkan derneklerini bir çatı altında toplamak ve ortak bir faaliyet zemini oluşturmak amacı ile girişimlerde bulunmuştur. Bu girişimlerin sonucunda ve derneğimizin öncülüğünde, genel merkezi İzmir’de bulunan “Ege Balkan Rumeli Dernekleri Federasyonu (EGE-BRDF)” 17 Nisan 2008 tarihinde kurulmuştur. Federasyonun kurucu ve ilk başkanlığını Süleyman Pehlivanoğlu yapmıştır. İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği, Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği, Makedonya Göçmenlerini Birleştirme ve Dayanışma Derneği, Manisa Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği ile Gültepe Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği “Ege Balkan Rumeli Dernekleri Federasyonu’na (EGE-BRDF)” üye olan derneklerdir. 12 Nisan 2021 tarihinde Ege Balkan Rumeli Dernekleri Federasyonu bünyesinden tek taraflı olarak ayrılma kararı aldık.

İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (İzmir BAL-GÖÇ Derneği) bugün 15.000 üyesi, yedi (7) adet şubesi ve altı (2) adet lokali ile İzmir’de çalışmalarına devam etmektedir.