Vizyonumuz

Vizyonumuz

İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği,Balkan Yarımadası’ndan ana vatan Türkiye’ye göç etmiş ve halen Balkan Yarımadası’nda yaşamakta olan soydaşlarımız arasında diyalog ve kültür köprülerini daha da sağlamlaştırmayı,onlara her platformda hak ettiği yerikazandırmayı amaç edinmiştir.

Seçkin bir sivil toplum örgütü olarak İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği,Türk milli değerleriyle örtüşen,yerel ve evrensel bakış açısına sahip bir dernek olarak, ülke çapında ve uluslar arası düzeyde Türk kültür ve değerlerini koruma ve geliştirme çabasında etkin bir rol oynamayı hedefleyen,çağdaş ve ilerici bir vizyona sahiptir.