Kuruluş Amacımız


İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği olarak kuruluş amacımız;

Coğrafi bir bölge olan Balkan Yarımadasından Ana Vatana göç etmiş ve halen   Balkan Yarımadasında yaşamakta olan soydaşlarımızı bir araya getirmek. Onların ekonomik, sosyal ve kültürel sorunlarına çözüm bulmak. Hazırlanacak Yönetmelik doğrultusunda ihtiyaç sahibi başarılı öğrencilere öğrenim bursu vermek. Sözü edilen bölgede yüzyıllarca egemen olmuş atalarımızın kültür mirasını, örf ve adetlerini yaşatmak. Gerçekleştireceği faaliyetlerle üyelerin dışında, yerel ve ulusal düzeyde toplumun ihtiyaç ve sorunlarına yönelik çözümler üretmek ve toplumsal gelişmeye katkı sağlamaktır.